فروردین ,افراد دیگر ,دوازدهم فروردین

http://www.worldofwisdom.co.uk

مارچ 2016( از یازدهم اسفند تا دوازدهم فروردین)

همچنان که مارچ آغاز می شود، با پیوند خوردن راهبر نشانه شما، خورشید، با نپتون رازآلوده، شاید در حال حس کردن نگرانی درباره کمبود نفوذتان باشید، و ناکام شده دشواری های درازمدت در پیوند با کودکان یا یک شریک عاطفی باشید. حقیقت آن است که بخش یازدهم تا بیستم اسفند زمانی برای درونگرایی است، نه دست زدن به کار. این دوره سراسر درباره سازگاری یافتن با نشانه های حسی ای که افراد دیگر در حال فرستادنشان هستند، و تیز کردن ردیاب روان شناختیتان است. شما نباید به گونه حسی هر چیزی را که افراد دیگر می گویند و انجام می دهند برداشت کنید- فقط باید گوش بسپرید. شما نباید راهکارهایی را بیاورید؛ فقط باید چیزها را بپذیرید.

آن را بگویم که، روندهای به راستی مثبتی در راه وجود دارند، و با یکم فروردین ابرهای شورهای حسی گیج کننده کنار می روند، و ناگهان حس می کنید که می دانید که چه می خواهید، می دانید که به کجا می روید، و اندیشه ها و آرای خود را به روشی معین روشن می سازید. آن زمان برجسته ای برای گشت و گذار و کاوش، و برای ورزش و سرگرمی، و نیز برای رابطه ها است.

در گذر هفته ششم تا دوازدهم فروردین می توانید انتظار داشته باشید که در همراهی کسی باشید که شورانگیختگی شما را درباره آینده به اشتراک می گذارد، و آن زمان بی همتایی برای پیشگام شدگی ها است، به گونه خاص هنگامی که پای آموزش یا گسترش یک پیام به میان می آید. شما آماده هستید که از گذشته بگسلید و در جزء خود با زندگی به آزمایش بپردازید.

Adrian Ross Duncan

برگردان فارسی از سید علی سجادی

منبع اصلی مطلب : امردادزادگان در هزاره یازدهم
برچسب ها : فروردین ,افراد دیگر ,دوازدهم فروردین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

اول بلاگ : March 2016